BOKNINGSVILLKOR

 

Produkt:

Avtalet gäller för hyra av stuga i Kråmö skärgårdsby.

 

Ansvarig:

Apelago Group AB Östra Långgatan 43

619 30 Trosa

Telefon: 010-2215200

 

Åldersgräns:

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara över 18 år. Målsman ansvarar för personer under 18 år.

Legitimering kan komma att ske vid ankomst. 

 

Bokningsbekräftelse:

Du får alltid en skriftlig bekräftelse på din bokning via mail. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast. Bokningen är endast giltig med er bokningsbekräftelse.

 

Öppet köp:

Öppet köp gäller i 24 timmar. Betalning. Vid bokning debiteras 25 % i deposition.

 

Slutbetalning sker senast 14 dagar före incheckning. Om du trots påminnelse missat att betala i tid räknas det som en avbokning och då gäller reglerna för avbokning.

 

Betalsätt:

Betalning sker via faktura till bankgironr 5497-4894.

Både depositionsfaktura och slutfaktura skickas vid bokningstillfället. Slutfakturan har förfallodatum 14 dagar innan incheckning.

 

Bokningsöverlåtelse:

Överlåtelse av bokning till annan person sker skriftligen till oss på booking@apelago.se

Avbokning:

Avbokning kan endast göras via email till Booking@apelago.se

Depositionen på 25% återbetalas ej vid avbokning.

Vid avbokning efter slutbetalning kan 75% återbetalas, dock endast om avbokning sker 14 dagar innan incheckning.

 

Vad har jag för skyldigheter?

Överträdelse av ordningsföreskrifter för stugbyn, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan.

Vid eventuell skadegörelse av stuga eller dess inredning är hyresgästen ansvarig och ersättningsskyldig.

Vid eventuell stöld från stuga är hyresgästen ansvarig och ersättningsskyldig.

Hyrd stuga ska av hyresgäst återställas/städas till ursprungligt skick som vid incheckning. Om städning ej uppfyller anvisning kan en avgift om 5000 SEK faktureras kund för återställning/städning av stugan.

 

Personuppgiftslagen:

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att använda personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig.

 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

 

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut.

 

 Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

 

Force Majeure:

I en händelse av krig, politiska omvälvningar, lock out eller strejk, eldsvåda, naturkatastrof eller andra förhållanden av jämförbar natur befrias båda parterna från sina åtaganden i och med bokningen.

BOKA STUGA

ADDRESS

Kråmö skrärgårdsby

619 31

TROSA

  • Facebook
  • Instagram
Back to top arrow

©2020 by Apelago Group AB